Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door GamesXpert zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt o.a in dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);
  • je allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij jouw gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contact pagina